May 20, 2022

Nhasiupdate

Chuyên trang RHM

Các bất thường về số lượng răng – P2 – Thừa răng (hyperdontia)

Thừa răng (hyperdontia)

Thường xảy ra ở hàm trên nhiều hơn hàm dưới (8:1), ở nam nhiều hơn nữ (2:1), ở răng vĩnh viễn nhiều hơn răng sữa (1% – 3% dân số so với 0.5%), thường bị 1 bên hơn là 2 bên. Răng dư hay gặp nhất là răng mesioden, giữa 2 răng cửa hàm trên, với thân răng hình nón, thuôn về phía chóp và chân răng nhỏ.

Răng dư thường gặp thứ 2 là răng cối lớn thứ 4 hàm trên. Thứ 3 là răng cối nhỏ hàm dưới. Răng dư có thể mọc trên khẩu cái, lồi củ, xoang mũi hoặc bờ ổ mắt. Các răng dư ít khi mọc đúng vị trí và có chức năng, trái lại gây nhét thức ăn, cản trở răng bình thường mọc, ảnh hưởng thẩm mĩ và chức năng ăn nhai. Nói chung, các răng dư thì nên được chỉ định nhổ.

Hình 20.1. Thừa răng, răng mesioden trên đường giữa.

 

Hình 20.2. Thừa răng cửa.

 

Hình 20.3. Thừa răng, răng cối nhỏ hàm dưới.

 

Hình 20.4. Thừa răng, răng cối lớn thứ 4 mọc ngoài má.

 

Loạn sản đòn sọ

Đặc trưng bởi khiếm khuyết xương, chủ yếu gặp ở xương đòn, xương sọ và các bất thường trong miệng.

Ở miệng có nhiều răng dư, nhiều nhất là vùng răng cối nhỏ và răng cối lớn, các răng vĩnh viễn mọc trễ, răng sữa tồn tại quá lâu.

Hình 20.5. Loạn sản đòn sọ, thiếu xương đòn.

 

Hình 20.6. Loạn sản đòn sọ, răng sữa tồn tại lâu.

 

Hội chứng Gardner

Là tính trạng trội gây ra bởi đột biến gen Adenomatous Polyposis Coli (APC) trên nhiễm sắc thể 5. Hầu hết là do di truyền, nhưng cũng có thể do đột biến tự phát. Hội chứng Gardner đặc trưng bởi thừa răng, nhiều răng mọc ngầm, u răng, u xương hàm, chủ yếu được phát hiện vào tuổi dậy thì.

Hình 20.7. Hội chứng Gardner, u xương hàm dưới.

 

Hình 20.8. Hội chứng Gardner, u xương và nhiều răng mọc ngầm.

 

Xem thêm phần 1 tại đây hoặc các bất thường về hình dạng răng.

Nguồn: Color Atlas of Common Diseases – Robert P. Langlais, Craig S. Miller, Jill S. Gehrig.