August 5, 2022

Nhasiupdate

Chuyên trang RHM

Điều trị tủy răng cửa vĩnh viễn chưa đóng chóp sau chấn thương – P2 – Thủ thuật kích thích đóng chóp

Thủ thuật kích thích đóng chóp

Khi răng bị hoại tử tủy thì tất cả các thành phần của ngà răng cũng ngừng hoạt động. Nếu điều này xảy ra trước khi răng đóng chóp thì răng sẽ ngừng phát triển với chóp chân răng mở và chân răng rất ngắn.

Nhiều nghiên cứu sau này cho thấy MTA giúp kích thích hình thành mô cứng phía chóp và ít gây viêm nhiễm hơn các loại vật liệu khác (H17.8 và 17.9).

Hình 17.8. Kích thích đóng chóp bằng MTA. (a) Phim trước điều trị cho thấy chân răng chưa hoàn tất, răng bị hoại tử tủy và có tổn thương quanh chóp. (b) Tạo nút chặn chóp bằng MTA 4 mm.

 

Hình 17.8. (c) Phần ống tủy còn lại được trám bằng composite. (d) X quang 3.5 năm sau. Chóp răng đóng hoàn toàn và sự lành thương của mô quanh chóp. Bệnh nhân đang điều trị chỉnh nha.

 

 

Hình 17.9. Kích thích đóng chóp bằng MTA. (a) X quang tại thời điểm điều trị, đặt trâm để đo chiều dài. Chân răng chưa hoàn tất và tổn thương quanh chóp lớn. (b) Nút chặn chóp bằng MTA và phần ống tủy còn lại được trám bằng composite. (c) X quang 2,5 năm sau. Tổn thương quanh chóp đã lành thương và chóp răng đã đóng.

 

Hình 17.10. Sự lành thương răng cửa giữa hàm trên có MTA tràn quá chóp. (a) Phim trước điều trị thấy chóp răng chưa đóng và có tổn thương quanh chóp. (b) Hình ảnh X quang sau khi nhồi MTA cho thấy MTA vô tình tràn quá chóp.

 

(c) Lành thương quanh chóp răng cửa trái và ống tủy được trám bít bằng gutta percha. Răng cửa bên phải thấy có tổn thương quanh chóp. (d) X quang 3 năm sau. Tổn thương quanh chóp ở răng cửa trái hoàn toàn hồi phục, phần MTA quá chóp đã được bao bọc bởi xương. Răng cửa bên phải được trám bít bằng gutta percha và đang lành thương.

 

Xem lại phần 1 tại đây.

Nguồn: Handbook of Clinical Technique in Pediatric Dentistry – Jane A. Soxman