November 29, 2022

NhasiUpdate

Chuyên trang RHM

Quy định

Quy định sử dụng và chia sẻ bài viết

  • Nhasiupdate.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
  • Không được phép sử dụng nội dung trên nhasiupdate.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành.
  • Được phép chia sẻ các bài viết nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung.
  • Mọi hành động sử dụng lại bài viết trên nhasiupdate.com đều phải được ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ nhasiupdate.com” và kèm theo đường link tới bài viết gốc.