October 6, 2020

Nhasiupdate

chuyên trang RHM

Sửa soạn ống tủy với kĩ thuật Crown-down

Khác với kĩ thuật Step-down, kĩ thuật Crown-down sử dụng trâm số lớn đi xuống ống tủy hết mức có thể, và sửa soạn từ vị trí đó trở lên. Sau cây trâm số lớn đó thì sử dụng những trâm số nhỏ hơn để sửa soạn xuống sâu hơn cho đến khi trâm nhỏ nhất đi được hết chiều dài làm việc.

Trong mỗi trường hợp đều phải sử dụng trâm số nhỏ để đảm bảo ống tủy được thông suốt trong quá trình sửa soạn.

Sau khi sửa soạn với trâm đầu tiên là #35 (hoặc lớn hơn) được khoảng vài mm chiều dài thì bơm rửa ống tủy và đi lại trâm 15 để đảm bảo bên dưới không bị tắc. Tiếp theo sử dụng trâm 30 đi xuống được thêm vài mm nữa, đi lại trâm 15 để thông suốt. Nếu trâm 15 không đi được hết chiều dài thì sử dụng trâm nhỏ hơn như 10 hoặc 8.

Trâm không được uốn cong đầu sẽ đi xuống ống tủy nhưng phải sử dụng lực. Điều đó có nghĩa là những bất thường trong ống tủy hoặc đoạn cong trong ống tủy sẽ không thể cảm nhận được, do đó sẽ gây khấc hoặc tắc nghẽn ống tủy.

Sau khi đã sửa soạn xong vòng đầu tiên từ 35 đến 8 thì lặp lại vòng tiếp theo nhưng với trâm đầu tiên lớn hơn, #40. Những trâm nhỏ hơn tiếp theo được sử dụng như vòng trước, cho đến trâm 10 đi hết chiều dài làm việc.

Vòng thứ 3 bắt đầu với trâm 45 trước tiên, cho đến trâm 15 đi hết chiều dài làm việc. Tiếp tục các vòng lặp cho đến khi chóp răng được sửa soạn đủ rộng. Phần ống tủy phía trên có thể được mở rộng bằng mũi Gates-Glidden để tiết kiệm thời gian.

Ca lâm sàng

A. R5 hàm trên hoại tử tủy và có tổn thương quanh chóp.

 

B. Sử dụng trâm đầu tiên để mở rộng, trong hình là trâm G.T với độ thuôn 10%.

 

C. Sửa soạn bằng kĩ thuật Crown-down với nhiều vòng lặp, đi từ trên xuống chóp răng, bắt đầu bằng trâm 35 cho đến trâm nhỏ nhất là trâm 10 đi được hết chiều dài làm việc.

 

D. Lặp lại nhiều lần cho đến khi chóp răng được sửa soạn đến trâm 25. Phần ống tủy phía trên có thể được mở rộng bằng mũi Gates-Glidden.

 

E. Sửa soạn bằng trâm G.T.

 

F. X quang sau trám bít ống tủy.

 

Xem thêm sửa soạn ống tủy với kĩ thuật Step-down.

Nguồn: Pocket Atlas of Endodontics – Rudolf Beer, Michael A. Baumann, Andrej M. Kielbassaa