October 6, 2020

Nhasiupdate

chuyên trang RHM

Sửa soạn ống tủy với kĩ thuật Step-down

Phần ống tủy phía trên sẽ được sửa soạn trước tiên, sau đó mới đến phần chóp. Ưu điểm của kĩ thuật này so với kĩ thuật Step-back là có thể đưa kim bơm rửa xuống sâu dưới miệng ống tủy để bơm rửa trong quá trình sửa soạn. Trong lúc sửa soạn phần chóp thì các mảnh vụn tủy hoại tử có thể dễ dàng được loại bỏ hơn với NaOCl.

Trước khi bắt đầu sửa soạn phải xác định độ thông suốt ống tủy bằng trâm nhỏ #15 (hoặc nhỏ hơn nếu cần). Sau đó sử dụng mũi Gates-Glidden số 1 (tương ứng trâm #50) để mở rộng ống tủy phía trên cho đến tận đoạn ống tủy cong, đầu mũi được bôi chất bôi trơn. Mũi Gates số 2 (trâm #70) được sử dụng tiếp theo tương tự nhưng ngắn hơn 1 mm. Các mũi Gates số 3, 4, 5 được sử dụng lần lượt và mỗi mũi thì lại ngắn hơn 1 mm. Sau mỗi lần rút ra phải bơm rửa ống tủy nhiều với NaOCl.

Sau khi sửa soạn phần trên ống tủy thì chụp phim xác định chiều dài làm việc bằng file K #15. Nếu ống tủy quá hẹp không đưa được file K 15 thì dùng file H để mở rộng ra, sau đó dùng file K số nhỏ uốn cong đầu trâm để đi hết chiều dài làm việc. Tiếp tục sửa soạn tăng lên đến số lớn hơn, 35 hoặc 40.

Kĩ thuật Step-down giúp hạn chế đẩy vi khuẩn từ phần trên ống tủy xuống phần chóp (là vùng sạch, không viêm nhiễm) vì những bước đầu tiên đã loại bỏ mô hoại tử, mô viêm nhiễm và vi khuẩn từ 2/3 ống tủy phía trên, giảm đáng kể tỉ lệ đau sau nội nha so với kĩ thuật Step-back. Ngoài ra, phần ống tủy phía trên được mở rộng bằng mũi Gates giúp dễ dàng tiếp cận đoạn chóp ống tủy hơn, đồng thời cho phép bơm rửa hiệu quả.

Ca lâm sàng

A. Sử dụng mũi Gates-Glidden số tăng dần để mở rộng ống tủy đoạn trên và đoạn giữa.

 

B. Ống tủy được sửa soạn bình thường bằng trâm tay được uốn cong đầu trâm.

 

C. Xác định độ thông suốt của đoạn ống tủy phía trên.

 

D. Sử dụng mũi Gates-Glidden mở rộng đoạn trên ống tủy.

 

E. Xác định lại chiều dài làm việc.

 

F. Xác định cây trâm đầu tiên đi hết chiều dài làm việc (ở đây là trâm #15).

 

G. Sửa soạn ống tủy rộng ra cho đến hết chiều dài làm việc.

 

H. Phim X quang cho thấy độ thuôn ống tủy từ trên xuống dưới.

 

Xem thêm sửa soạn ống tủy với kĩ thuật Crown-down

Nguồn: Pocket Atlas of Endodontics – Rudolf Beer, Michael A. Baumann, Andrej M. Kielbassaa