September 16, 2021

Nhasiupdate

Chuyên trang RHM

Sửa soạn xoang tủy (mở tủy) – P1

Việc thiết kế xoang tủy tương tự như xoang inlay, nghĩa là phải có độ thuôn và không bị khấc. Hình dạng xoang tủy phản ánh hình dạng cấu trúc bên trong của răng và hình dạng buồng tủy. Khi nhìn từ mặt nhai hoặc mặt trong phải thấy rõ tất cả miệng ống tủy (H5.1 a,b).

Hình 5.1. a. Sửa soạn xoang tủy sao cho nhìn rõ tất cả miệng ống tủy.

 

Hình 5.1. b. Lối vào thẳng đến chóp răng.

 

Sửa soạn xoang tủy là bước đầu tiên vô cùng quan trọng để điều trị nội nha thành công. Tất cả những bước về sau có được thực hiện tốt hay không đều phụ thuộc độ chính xác của lối vào.

Mở tủy sai có thể dẫn đến:

  • Sót ống tủy
  • Cản trở thao tác tay khi làm việc, đặc biệt khi lỗ mở tủy quá nhỏ.
  • Không lấy sạch tủy, đặc biệt phần tủy buồng, từ đó gây đổi màu răng về sau.

Các mũi khoan cần thiết cho mở tủy ngoài bộ dụng cụ cơ bản:

Để mở qua lớp men và ngà trên cùng thì cần các mũi khoan kim cương hoặc carbide (H5.2)

Hình 5.2. a. Mũi mở tủy.

 

Hình 5.2. b. Mũi Endo Z làm bằng tungsten carbide, cho phép mở rộng các thành xoang tủy đồng thời hạn chế nguy cơ thủng sàn tủy.

 

Hình 5.2. c. Mũi khoan có đầu thuôn kim cương và đầu cắt tròn kim cương.

 

Có thể xác định độ sâu trần tủy bằng cách đặt mũi khoan lên phim để ước lượng (H5.3).

Hình 5.3. Đặt mũi khoan lên phim để ước lượng độ sâu từ mặt nhai cho đến trần tủy hoặc cho đến vùng chẽ.

 

Khi đã có cảm giác hẫng tay thì chứng tỏ phần trần tủy đã thủng, nên sử dụng các mũi khoan có đầu tận cùng an toàn để tiếp tục (H5.4).

Hình 5.4. Mũi khoan có đầu tận cùng an toàn để loại bỏ các thành ngà bị khấc và mở rộng xoang tủy.

 

Đọc tiếp phần 2 tại đây.

Nguồn: Step by Step Root Canal Treatment – Vivek Hegde, Gurkeerat Singh