January 27, 2023

NhasiUpdate

Chuyên trang RHM

Phẫu thuật nội nha lấy trâm gãy – Ca lâm sàng

Bệnh nhân nữ 21 tuổi, được điều trị tủy R46 tại 1 phòng khám tư cách đây 1 tháng nhưng vẫn còn đau. Thăm khám thấy R46 đang được trám tạm, đau khi gõ nhẹ và sờ. Phim quanh chóp cho thấy có đoạn trâm gãy ở đoạn 1/3 chóp của chân gần trong (H2.1).

Hình 2.1.

 

Bệnh nhân được chỉ định điều trị nội nha lại (điều trị nội nha không phẫu thuật) và lách qua (bypass) đoạn trâm gãy thành công (H2.2).

 

Hình 2.2.

 

Tuy nhiên khi cố gắng lấy ra thì đoạn trâm gãy đã lọt ra ngoài chân răng xuống vùng quanh chóp (H2.3).

Hình 2.3.

 

Bơm rửa nhiều lần với nước muối, NaOCl 5% trong vòng 5 phút, bơm rửa lần cuối bằng EDTA 17% trong vòng 3 phút.

Sau đó răng được trám bít và theo dõi triệu chứng về sau. Răng trám bít bằng Endomethasone N sealer và Gutta-percha, ống gần được trám bít đơn cone, ống xa được trám bít bằng phương pháp lèn ngang (H2.4).

Hình 2.4.

 

Báo cho bệnh nhân biết về đoạn trâm gãy và kế hoạch theo dõi định kỳ. Sau 1 tháng, bệnh nhân trở lại do đau. Lúc này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội nha.

Quy trình phẫu thuật

– Lật vạt niêm mạc màng xương mở rộng từ phía gần R4 đến phía xa R7 (H2.5).

 

Hình 2.5. Đường rạch và lật vạt.

 

 

– Mở xương ở phía gần R6, đoạn 1/3 chóp của chân gần (H2.6).

Hình 2.6.

 

– Để xác định có mở vào đúng vị trí tổn thương hay chưa thì sử dụng dụng cụ đặt ngay vị trí đó và chụp phim (H2.7).

Hình 2.7.

 

– Sau khi xác định đúng vị trí tổn thương thì sử dụng cây nạo để nạo sạch mô hạt sau khi đã lấy được đoạn trâm gãy ra (H2.8 và H2.9).

Hình 2.8.

 

 

Hình 2.9. Đoạn trâm gãy đã được lấy ra.

 

Sau khi nạo sạch thì đóng vạt lại và khâu kín.

Hình 2.10. Phim quanh chóp cho thấy đoạn trâm gãy đã được lấy ra.

 

 

Hình 2.11. Phim quanh chóp ngay sau khi kết thúc điểu trị.

 

 

Hình 2.12. Khâu đóng.

 

Bệnh nhân được tái khám sau 1 tháng (H2.13), 6 tháng và sau 1 năm (H2.14).

Hình 2.13. Phim quanh chóp sau 1 tháng.

 

 

Hình 2.14. Phim quanh chóp sau 1 năm.

 

Nguồn: Clinial Atlas of Retreatment in Endodontics – Viresh Chopra.